Zawód Mentor – postaw na świadomy rozwój

Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter

Chcesz wspierać klientów w zmianach w życiu osobistym i zawodowym? Może chcesz motywować swoich podwładnych do wydajniejszej pracy i osiągania jeszcze lepszych wyników? Czujesz potrzebę zdobycia nowych kompetencji? Zostań mentorem – świadomie kreuj swoją ścieżkę zawodową.

 

Odrobina historii…

Słowo Mentor pochodzi z mitologii greckiej. Odyseusz, wyruszając na wojnę trojańską, powierzył Mentorowi opiekę nad żoną Penelopą, synem Telemachem, domem oraz całym swoim majątkiem. Gdy Telemach wyruszył na poszukiwania ojca, bogini Atena wcieliła się w postać Mentora, towarzysząc młodemu wojownikowi. Mitologia utrwala zatem syndrom dobrego opiekuna, któremu nie zawahamy się powierzyć osób, spraw i rzecz najcenniejszych. W chwili, gdy syn rusza w ślad, za ojcem Mentor staje się również wcieleniem bóstwa opiekuńczego, swego rodzaju przewodnikiem. 
 
Współcześnie mentoring czerpie przede wszystkim z psychologii i podkreśla, że dążenie do zmian jest naturalną cechą człowieka.

W czym pomaga mentor?

Mentor pomaga klientowi dokonywać zmiany w życiu osobistym i zawodowym oraz w realizacji wyznaczonych celów. Wspiera proces we wszystkich obszarach życia, odkrywając niewykorzystany potencjał klienta w sesjach indywidualnych i zbiorowych, motywuje do działania. Wspólnie z klientem znajduje skuteczne rozwiązania problemów.
 
Trener osobisty pełniący funkcję mentora dodatkowo oferuje klientowi dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie swojej specjalizacji. Nie narzuca jednak klientowi gotowych rozwiązań, tylko zachęca i inspiruje do własnych poszukiwań. 
 
W tej roli zawodowej występuje relacja mistrz–uczeń.
 
Zadaniem mentora jest wyposażyć klienta w nowe kompetencje, a także ich skuteczne wyćwiczenie do takiego poziomu, w którym mentee stanie się samodzielny w danej dziedzinie. 
 
Z Akademią Mentoringu Instytutu Marki Online i Komunikacji zdobędziesz nie tylko umiejętności i kompetencje, lecz także CERTYFIKAT Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wspieraj swoich klientów w rozwoju i zmianach, zdobądź nowy zawód!

Cechy dobrego mentora

Kluczową umiejętnością dobrego mentora jest słuchanie. Jeśli potrafi słuchać, poświęcić uwagę drugiej osobie i dać jej przestrzeń do przemyśleń wypowiadanych na głos – może zostać mentorem. Oczywiście to tylko jedna z cech, ale niezwykle ważna. Kolejną jest umiejętność zadawania pytań w taki sposób, aby naprowadzać w odpowiedzi na rozwiązanie problemów. 
 
Każdy, jeśli tylko chce, może zostać mentorem i rozwijać się w tej roli. Jednak, żeby być dobrym mentorem, należy być otwartym, empatycznym i mieć luz w kontaktach interpersonalnych. 

Korzyści osobiste i biznesowe mentoringu

Dla osoby mentorowanej najważniejszymi korzyściami są: zdobywanie bezcennej wiedzy w procesie zmiany, inspiracja do pokonywania trudności, motywacja do realizacji celów. Ogromną korzyścią jest także podniesienie swoich kompetencji oraz zwiększenie poczucia własnej wartości.
 
Mentor pracując z mentee może również rozwijać kwalifikacje zawodowe swoich podopiecznych w obszarach:
  • komunikacji interpersonalnej,
  • relacji z otoczeniem,
  • motywacji do realizacji zmian w życiu,
  • chęci podjęcia wysiłku, aby zarabiać więcej.
 
Proces mentoringowy jest również doskonałym źródłem satysfakcji dla mentora. Bo przekazywanie wiedzy to także proces uczenia się nowych ważnych umiejętności oraz podnoszenie zawodowych kwalifikacji. Zawód mentora to niekończący się proces poznawania siebie i odkrywania nowych talentów. 

Ile zarabia mentor?

Stawki mentorów są oczywiście bardzo zróżnicowane i uzależnione od doświadczenia mentora oraz tego, jaką formę mentoringu wybierze – indywidualną czy grupowa. Stawki rynkowe wahają się od 300 do 800 zł za indywidualną sesję mentoringową, do 7 500 zł za mentring grupowy gdzie w grupie może znaleźć się do ośmiu osób.

Praca mentora to przede wszystkim praca z ludźmi. Decydując się na pójście tą ścieżką zawodową, należy wziąć pod uwagę, że trzeba być szczególnie nastawionym na ludzkie potrzeby i oczekiwania.  Praca mentora jest bardzo rozwojowa i dynamiczna, szczególnie dla osób, które dobrze się czują w tematyce samorozwoju i dążenia do celów.

Inne wpisy