Dołącz do II edycji programu „Akademia Mentoringu”

Trwają zapisy - nie przegap!

Opiekunką programu jest Agnieszka Szwejkowska, konsultantka biznesowa, mentorka, coach, psycholożka. Mentorka Pewności Siebie.

Kod zawodu: 235920

11.02.2023 r.

4 miesiące,
online

Spotkania na żywo w formie warsztatów online, materiały wideo + pdf

Dołącz do programu jeszcze przez:

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Zadbaj o rozwój w niepewnych czasach

Czujesz lęk przed nadchodzącym rokiem i zmianami, które Cię czekają w związku z szybującą inflacją, podwyżkami i kryzysem?

Zdajesz sobie sprawę z tego, że jeśli dziś nie podejmiesz ważnej decyzji o dalszym rozwoju, jutro może być niestety za późno?

Boisz się inwestować w nowe kompetencje z obawy, że to i tak nic nie zmieni w Twojej karierze, a pieniądze Ci się nie zwrócą?

Odpowiedzią na Twoje obawy jest
program rozwojowy „Akademia Mentoringu”

W dzisiejszych czasach podnoszenie swoich kompetencji jest niezwykle ważne, jeśli chcesz utrzymać się na rynku pracy. Z nami idziesz krok dalej, bo jeszcze ważniejsze niż sama wiedza jest umiejętność wykorzystania jej w praktyce.

Z tego powodu nasze programy rozowjowe prowadzone są przez ekspertów z branży i praktyków biznesu. Takie podejście stanowi gwarant najwyższej efektywności działań edukacyjnych, które prowadzimy. Potwierdzają to chociażby opinie absolwentów.
Podczas 4-miesięcznego programu edukacyjnego zdobędziesz wszystkie niezbędne kompetencje polegające na wspieraniu klientów w dokonywanych zmianach, w rozwoju osobistym i zawodowym oraz w realizacji wyznaczonych celów. Nauczysz się wykorzystywać kompetencje miękkie polegające między innymi na umiejętności aktywnego słuchania, zadawania pytań, komunikacji i zastosowania technik mentoringowych.

Opinie naszych absolwentów

Postaw na zawód z przyszłością

Najwyższy poziom

Szkolenie mentoringowe to najwyższy poziom kwalifikacji, jaki możesz zdobyć. Po ukończeniu programu będziesz:

 • wykwalifikowanym mentorem posiadającym wszelkie narzędzia i umiejętności do rozpoczęcia pracy,
 • wykorzystywać z powodzeniem umiejętności miękkie takie jak: aktywne słuchanie, zadawanie pytań, komunikowanie się,
 • wykorzystywać techniki mentoringowe dopasowane do Twoich klientów, aby wesprzeć ich w procesie zmian. 

Niezależność w zawodzie przyszłości

Mentor opiera swoją pracę na słuchaniu i zadawaniu pytań, co stawia przed nim możliwość indywidualnego dostosowania warunków pracy. Praca zdalna, hybrydowa, a może stacjonarna? W każdym z tych systemów mentor idealnie się odnajdzie.

Wsparcie motywacyjne i mentalne to elementy, które odgrywają kluczową rolę w życiu zawodowym. Dba i rozwija je właśnie mentor, stając się w ten sposób jednym z najbardziej perspektywicznych zawodów, biorąc pod uwagę wsparcie psychologiczne.

Elastyczność

Praca mentora charakteryzuje się dużą niezależnością w doborze metod pracy i wykorzystaniu niezbędnych narzędzi. Sukcesy mentoringowe przynoszą jednak dzięki temu ogromną satysfakcję.

Świetne zarobki

Przyszłościowy charakter zawodu mentora już teraz odzwierciedlany jest przez wysokie zarobki. Indywidualna sesja mentoringowa kosztuje od 300 d0 800 zł. Sesja grupowa to nawet 7500 zł dochodu.

Dla kogo jest ten program?

 •  dla osób chcących zdobyć kwalifikacje zawodowe w zakresie mentoringu i coachingu,
 • dla osób, które chcą uzyskać umiejętności i kompetencje dotyczące prowadzenia procesu mentoringu w organizacji i z indywidualnym klientem,
 • dla osób budujących markę eksperta i pracujących z klientem indywidualnym,
 • dla właścicieli firmy, którzy stawiają na rozwój zawodowy i awans,
 • dla osób, które chcą dzielić się własnymi doświadczeniami prywatnymi i biznesowymi, wspierając klientów,
 • dla osób, które chcą podnieść swoje umiejętności miękkie w zakresie aktywnego słuchania, zadawania pytań i komunikowania się z drugim człowiekiem.

Wykładowczyni

Agnieszka Szwejkowska

Konsultantka biznesowa, mentorka, coach, psycholożka. Mentorka Pewności Siebie.

Od 25 lat wspiera firmy i organizacje w realizacji ich celów biznesowych. Rozwija kompetencje prezesów, dyrektorów, menedżerów. Projektuje i wdraża zmiany w stylu zarządzania i kulturze firmy, zwiększając jej efektywność biznesową. Współpracuje z biznesem polskim i korporacjami międzynarodowymi, firmami rodzinnymi, startupami i freelancerami.

Syllabus

Zajęcia odbywają się na żywo online

Trener osobisty (coach, mentor, tutor) pomaga klientowi dokonywać zmiany w rozwoju osobistym i zawodowym oraz realizacji wyznaczonych celów. Wspiera proces zmiany we wszystkich obszarach życia: odkrywa niewykorzystany potencjał człowieka w sesjach indywidualnych i zbiorowych, wzbudza motywację do działania, wspólnie z klientem znajduje skuteczne rozwiązania. Podczas trwania programu zdobędziesz kompleksową wiedzę, aby jak najlepiej wykonywać zawód mentora i być wsparciem dla swoich klientów.

 1. Proces mentoringowy co się wydarza w trakcie procesu.
 2. Kwartet mentoringowy – odpowiedzialności i zadania.
 3. Sesja matchująca – odpowiedzialności: mentora, mentee, sponsora, działu HR.
 4. Budowanie relacji w mentoringu.
 5. Kontrakt w mentoringu.
 6. Cel mentoringowy – przygotowanie się do sesji matchującej.
 7. Harmonogram procesu mentoringowego.
 8. Proces wdrożenia doskonalonych postaw czy umiejętności.
 9. Monitoring – narzędzia przydatne do tego procesu.
 10. Zarządzanie ryzykiem – co może się nie udać.
 11. Jak się uczą osoby dorosłe?/Kiedy osoby dorosłe się nie uczą?
 12. Etyka w mentoringu.
 13. Plan mentoringu w dopasowaniu do potrzeb mentee, organizacji.
 1. Informacja zwrotna w procesie mentoringowym – jej zadanie w tym procesie.
 2. Czym jest, a czym nie jest informacja zwrotna i jak z niej korzystać?
 3. Warunki do tworzenia i przekazywania coachingowej informacji zwrotnej.
 4. Rola i znaczenie komunikacji niewerbalnej w przekazywaniu informacji zwrotnej: ton głosu, nastawienie, emocje.
 5. Model FUKO/GOLD – zasady używania modelu.
 6. Ćwiczenie udzielania informacji zwrotnej zgodnej z tymi modelami.
 7. Szczególne sytuacje do wykorzystania modelu FUKO/GOLD.
 8. Oddzielanie formy od treści w informacji zwrotnej.
 9. Wyrażanie szacunku i uznania poprzez informację zwrotną.
 10. Zaufanie jako proces w budowie: co buduje, co łamie – case study.
 11. Komunikacja budująca zaufanie i zaangażowanie – zadawanie pytań w procesie mentoringowym.
 1. Zasady uczenia się osób dorosłych (Cykl Kolba).
 2. Uczenie się na błędach, wykorzystywanie ich w procesie doskonalenia.
 3. Różnice i podobieństwa pomiędzy wspieraniem i instruowaniem.
 4. Wdrożenie na stanowisku pracy, o co warto zadbać.
 5. Narzędzia budowania motywacji w procesie doskonalenia na stanowisku pracy.
 6. Narzędzia do monitoringu uczenia się nowych umiejętności i kompetencji.
 7. Metodyka złotych kręgów jako metoda zarządzania procesem uczenia się osób dorosłych.
 8. Tworzenie indywidualnych planów rozwoju – zasady tworzenia angażującego planu rozwojowego.
 9. Angażowanie na podstawie wartości indywidualnych.
 10. Facylitowanie procesów rozwojowych – narzędzia i zasady.
 1. Proces postrzegania i oceny.
 2. Podstawowe procesy myślowe: konkretne i abstrakcyjne.
 3. Metody generowania rozwiązań 5 x dlaczego, analiza pola sił, strategia Disneya, metoda pięciu kapeluszy De Bono, diagram ishikawy, metody designe thinking.
 4. Przewidywanie różnych scenariuszy w procesie mentoringowym.
 5. Kreatywność jako postawa w rozwiązywaniu problemów – ćwiczenie osobistej postawy kreatywności.
 6. Metodyka eksperymentu jako metoda do rozwiązywania problemów.
 7. Transformacja przekonań ograniczających.
 8. Budowanie przekonań wspierających.
 1. Rozumienie procesu zmiany.
 2. Ćwiczenia dotyczące zarządzania procesem zmiany.
 3. Radzenie sobie z emocjami w procesie zmiany.
 4. Zarządzanie motywacją i zaangażowaniem w procesie zmiany.
 5. Tworzenie nowych nawyków w procesie wdrażania zmiany.
 1. Rozumienie zasad komunikacji coachingowej.
 2. Ćwiczenia dotyczące użycia i zastosowania modelu GROW.
 3. Zadawanie wartościowych, mocnych pytań w procesie mentoringowym.
 4. Ćwiczenia dotyczące użycia i zastosowania nastawienia na rozwiązania, nastawienia na zasoby, rozmowy na podstawie wartości.
 5. Postawa uczenia się i realizowania wyzwań zawodowych – jak ją tworzyć.
 6. Komunikacja bez przemocy – podstawowe zasady tego rodzaju komunikacji – przećwiczenie struktur w praktyce.
 1. Zasady tworzenia gier rozwojowych i kształcących kompetencje.
 2. Wykorzystanie gry Campbella Podróż Bohatera jako podstawowy scenariusz w tworzeniu gry rozwojowej.
 3. Przykłady gier do zastosowania w procesie mentoringowym.
 4. Przykłady gier do zastosowania w prowadzeniu mentoringu.
 1. Techniki prowokatywnej komunikacji w procesie mentoringowym.
 2. Techniki komunikacji ericksonowskiej w procesie wywierania wpływu.
 3. Techniki kreatywne w procesie wywierania wpływu.

Certyfikat

Każdy absolwent programu, który zda egzamin, otrzyma zaświadczenie na druku MEiN, potwierdzające umiejętności zdobyte w obrębie studiowanego zawodu – kod zawodu 243110. Wydrukowany certyfikat zostanie przesłany pocztą oraz wysłany drogą elektroniczną. Certyfikat w formie pliku PDF możesz umieścić na swoim profilu LinkedIn lub załączać w korespondencji mailowej. 

Kurs realizowany jest w ramach Akademii Marki Online i Komunikacji, która jest Placówką Oświatową wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych Ministerstwa Edukacji Narodowej pod numerem RSPO: 279468.

Przebieg szkolenia

Wszystkie spotkania w ramach programu odbywają się online i zostają zapisane na platformie, do której ma dostęp każdy kursant.

Podczas kształcenia wykorzystujemy blended learning, a więc kombinację różnych metod nauczania dla uzyskania najlepszego efektu.

Na potrzeby sprawnego prowadzenia programu przygotowaliśmy platformę online, na której publikujemy wszelkie materiały.

Decydując się na nasz program, zyskujesz dostęp do platformy online nie tylko w trakcie jego trwania, lecz także przez rok po jego ukończeniu.

Zakończenie programu wieńczy egzamin końcowy, po którego zdaniu wystawiamy elektroniczny certyfikat, potwierdzający zdobyte umiejętności.

Nie musisz liczyć tylko na siebie i nasze materiały. Nasi wykładowcy pozostają do Twojej dyspozycji przez cały czas trwania programu.

ISO 9001

29 listopada otrzymaliśmy potwierdzenie pozytywnego przejścia audytu certyfikacyjnego Systemu Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015, tym samym otrzymaliśmy Certyfikat ISO 9001.

Certyfikat ISO jest międzynarodowym i obiektywnym dowodem na to, że wszystkie procesy w firmie są zorientowane na osiągnięcie jak najwyższej jakości prowadzonych usług.

Dodatkową ważną informacją jest także to, że dzięki ISO można starać się o dofinansowanie naszych kursów i szkoleń z funduszy, np. z Urzędu Pracy lub Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dołącz do programu jeszcze przez:

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Nie zwlekaj z decyzją!
II edycja startuje już 11.02.2023 r.

Daty zjazdów II edycji:

 • I spotkanie: sobota, 11 lutego 2023
 • II spotkanie: sobota, 25 lutego 2023
 • III spotkanie: piątek, 14 kwietnia 2023
 • IV spotkanie: sobota, 15 kwietnia 2023
 • V spotkanie: piątek, 19 maja 2023
 • VI spotkanie: piątek, 02 czerwca 2023

Płatność jednorazowa

8900 zł

Program rozwojowy Akademia Mentoringu

Płatność cykliczna przez 4 msce

4×2375 zł

Pytania i odpowiedzi

Jesteśmy instytucją szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie pod nr 2.14/00231/2018 (https://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris/wyszukiwarka/szczegolyRis?id=56529).

Dzięki temu możesz uzyskać dofinansowanie na organizowane przez nas szkolenia lub naukę nowego zawodu bądź uzyskać nowe kompetencje dzięki programom oferowanym przez Urzędy Pracy.

Jeśli chcesz poznać szczegóły, napisz do nas na biuro(at)imok.edu.pl. Pomożemy przygotować Ci odpowiednie dokumenty i zdobyć kompetencje przyszłości.

Oczywiście. Wspieramy przedsiębiorców w pozyskaniu wysoko wykwalifikowanego personelu. Po dokonaniu płatności faktura jest wystawiana automatycznie. Na życzenie wystawiamy również faktury pro forma i faktury z odroczonym terminem płatności dla jednostek sfery budżetowej.

Dostęp do materiałów otrzymujesz w dniu startu programu i masz go przez 365 dni. 

Oczywiście. Faktura wystawiana jest automatycznie po zakupie i jest wysyłana na podany adres e-mail, dlatego zwróć uwagę na poprawność wprowadzanych danych.

W zależności od liczby miejsc, w wyjątkowych przypadkach, kurs będzie można ukończyć z kolejną grupą. Jeśli coś takiego się wydarzy, prosimy o kontakt i poinformowanie o zaistniałej sytuacji. 

Jeżeli nie znalazłeś/znalazłaś odpowiedzi na swoje pytanie, napisz na adres kontakt[at]imok.edu.pl lub zadzwoń pod nr 798 767 705.
Skontaktujemy się z Tobą w możliwie krótkim czasie.

Rekomendacje

Aplikuj już teraz!

Chcesz pomagać klientowi dokonywać zmiany w życiu osobistym i zawodowym oraz w realizacji wyznaczonych celów? Dołącz do Akademii Mentoringu i wspieraj proces zmiany we wszystkich obszarach życia.

Odkrywaj niewykorzystany potencjał klienta w sesjach indywidualnych i zbiorowych, wzbudzaj motywację do działania. Wspólnie z klientem znajduj skuteczne rozwiązania.

Zrób ważny krok w swojej karierze zawodowej.

Zostań mentorem!