Akademia Mentoringu
4-miesięczny program dydaktyczny

Z programem edukacyjnym Instytutu Marki Online i Komunikacji zdobędziesz nie tylko umiejętności i kompetencje, lecz także CERTYFIKAT MEN z kodem zawodu 235920. Zdobądź potwierdzenie swojej profesji i ucz się od specjalistów-praktyków.

Pobierz broszurę

 • 9-10.09, 8.10, 18-19.11, 3.12

4 miesiące, online

 • 12 h materiałów do samodzielnej nauki

8500 zł lub 4×2250 zł

Zostań mentorem i wspieraj klientów
w dobrych zmianach!

Coraz więcej ludzi w swoim rozwoju biznesowym szuka wsparcia mentora. To specjalizacja, która w ciągu kilku najbliższych lat będzie jedną z najbardziej poszukiwanych.
 
Program edukacyjny Akademia Mentoringu zapewni Ci zdobycie niezbędnych kompetencji do wykonywania tego zawodu. Program przygotowany i prowadzony jest przez doświadczonego eksperta-praktyka. 
 
W dzisiejszych czasach nie chodzi tylko o zdobycie kwalifikacji, ale przede wszystkim o umiejętności praktyczne. W programie zdobędziesz wszystkie niezbędne kompetencje polegające na wspieraniu klientów w dokonywanych zmianach w rozwoju osobistym i zawodowym oraz w realizacji wyznaczonych celów. Dołącz do kursu i zdobądź kwalifikacje potwierdzone certyfikatem MEN. Zostań mentorem – kod zawodu 235920.

Dlaczego warto?

01

Zawód przyszłości

Wsparcie motywacyjne i mentalne to elementy, które odgrywają kluczową rolę w życiu zawodowym. Dba i rozwija je właśnie mentor, stając się w ten sposób jednym z najbardziej perspektywicznych zawodów, biorąc pod uwagę wsparcie psychologiczne.

02

Świetne zarobki

Przyszłościowy charakter zawodu mentora już teraz odzwierciedlany jest przez wysokie zarobki. Indywidualna sesja mentoringowa kosztuje od 300 d0 800 zł. Sesja grupowa to nawet 7500 zł dochodu.

03

Komfort pracy

Mentor opiera swoją pracę na słuchaniu i zadawaniu pytań, co stawia przed nim możliwość indywidualnego dostosowania warunków pracy. Praca zdalna, hybrydowa, a może stacjonarna? W każdym z tych systemów mentor idealnie się odnajdzie.

04

Niezależność

Praca mentora charakteryzuje się dużą niezależnością w doborze metod pracy i wykorzystaniu niezbędnych narzędzi. Sukcesy mentoringowe przynoszą jednak dzięki temu ogromną satysfakcję.

05

Elastyczność

Jako zawodowy mentor nie musisz ograniczać się do pracy w większej organizacji. Możesz założyć także własną firmę i pracować tylko na własny rachunek.

Proces rozwoju

Wszystkie spotkania w ramach programu odbywają się online i zostają zapisane na platformie, do której ma dostęp każdy kursant.

Podczas kształcenia wykorzystujemy blended learning, a więc kombinację różnych metod nauczania dla uzyskania najlepszego efektu.

Na potrzeby sprawnego prowadzenia programu, przygotowaliśmy platformę online, na której publikujemy wszelkie materiały.

Decydując się na nasz program, zyskujesz dostęp do platformy online nie tylko w trakcie jego trwania, lecz także przez rok po ukończeniu.

Zakończenie kursu wieńczy egzamin końcowy, po którego zdaniu wystawiamy elektroniczny certyfikat, potwierdzający zdobyte umiejętności.

Nie musisz liczyć tylko na siebie i nasze materiały. Nasi wykładowcy pozostają do Twojej dyspozycji przez cały czas trwania programu.

Jesteśmy placówką oświatową

Kurs realizowany jest w ramach Akademii Marki Online i Komunikacji, która jest Placówką Oświatową wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych Ministerstwa Edukacji Narodowej pod numerem RSPO: 279468.

Absolwenci naszych kursów i szkoleń otrzymują zaświadczenia ukończenia kursu wystawione na druku MEN, wydane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.652).

Osoby, które ukończyły szkolenie z wynikiem pozytywnym, zdały egzamin końcowy, otrzymują certyfikat elektroniczny potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu:

Trener osobisty (coach, mentor, tutor) – kod zawodu 235920

Prowadząca kurs

Agnieszka Szwejkowska. Konsultantka biznesowa, mentorka, coach, psycholożka. Mentorka Pewności Siebie. Od 25 lat wspiera firmy i organizacje w realizacji ich celów biznesowych. Rozwija kompetencje prezesów, dyrektorów, menedżerów. Projektuje i wdraża zmiany w stylu zarządzania i kulturze firmy, zwiększając jej efektywność biznesową. Współpracuje z biznesem polskim i korporacjami międzynarodowymi, firmami rodzinnymi, startupami i freelancerami.

Certyfikat

Każdy absolwent programu, który zda egzamin, otrzyma zaświadczenie na druku MEN, potwierdzające umiejętności zdobyte w obrębie studiowanego zawodu – kod zawodu 235920. Wydrukowany certyfikat zostanie przesłany pocztą oraz wysłany drogą elektroniczną. Certyfikat w formie pliku PDF możesz umieścić na swoim profilu LinkedIn lub załączać w korespondencji mailowej. 

Syllabus

Trener osobisty (coach, mentor, tutor) pomaga klientowi dokonywać zmiany w rozwoju osobistym i zawodowym oraz realizacji wyznaczonych celów. Wspiera proces zmiany we wszystkich obszarach życia: odkrywa niewykorzystany potencjał człowieka w sesjach indywidualnych i zbiorowych, wzbudza motywację do działania, wspólnie z klientem znajduje skuteczne rozwiązania. Podczas trwania programu zdobędziesz kompleksową wiedzę, aby jak najlepiej wykonywać zawód mentora i być wspariem dla swoich klientów.

– Proces mentoringowy co się wydarza w trakcie procesu.
– Kwartet mentoringowy – odpowiedzialności i zadania.
– Sesja matchująca – odpowiedzialności: mentora, mentee, sponsora, działu HR.
– Budowanie relacji w mentoringu.
– Kontrakt w mentoringu.
– Cel mentoringowy – przygotowanie się do sesji matchującej.
– Harmonogram procesu mentoringowego.
– Proces wdrożenia doskonalonych postaw czy umiejętności.
– Monitoring – narzędzia przydatne do tego procesu.
– Zarządzanie ryzykiem – co może się nie udać.
– Jak się uczą osoby dorosłe?/Kiedy osoby dorosłe się nie uczą?
– Etyka w mentoringu.
– Plan mentoringu w dopasowaniu do potrzeb mentee, organizacji.
– Informacja zwrotna w procesie mentoringowym – jej zadanie w tym procesie
– Czym jest a czym nie jest informacja zwrotna i jak z niej korzystać?
– Warunki do tworzenia i przekazywania coachingowej informacji zwrotnej.
– Rola i znaczenie komunikacji niewerbalnej w przekazywaniu informacji zwrotnej: ton głosu, nastawienie, emocje.
– Model FUKO/GOLD – zasady używania modelu.
– Ćwiczenie udzielania informacji zwrotnej zgodnej z tymi modelami.
– Szczególne sytuacje do wykorzystania modelu FUKO/GOLD.
– Oddzielanie formy od treści w informacji zwrotnej.
– Wyrażanie szacunku i uznania poprzez informację zwrotną.
– Zaufanie jako proces w budowie: co buduje, co łamie – case study 
– Komunikacja budująca zaufanie i zaangażowanie – zadawanie pytań w procesie mentoringowym.
– Zasady uczenia się osób dorosłych (Cykl Kolba).
– Uczenie się na błędach, wykorzystywanie ich w procesie doskonalenia.
– Różnice i podobieństwa pomiędzy wspieraniem i instruowaniem.
– Wdrożenie na stanowisku pracy, o co warto zadbać.
– Narzędzia budowania motywacji w procesie doskonalenia na stanowisku pracy.
– Narzędzia do monitoringu uczenia się nowych umiejętności i kompetencji.
– Metodyka złotych kręgów jako metoda zarządzania procesem uczenia się osób dorosłych.
– Tworzenie indywidualnych planów rozwoju – zasady tworzenia angażującego planu rozwojowego.
– Angażowanie na podstawie wartości indywidualnych.
– Facylitowanie procesów rozwojowych – narzędzia i zasady.
– Proces postrzegania i oceny.
– Podstawowe procesy myślowe: konkretne i abstrakcyjne.
– Metody generowania rozwiązań 5 x dlaczego, analiza pola sił, strategia Disneya, metoda pięciu kapeluszy De Bono, diagram ishikawy, metody designe thinking.
– Przewidywanie różnych scenariuszy w procesie mentoringowym.
– Kreatywność jako postawa w rozwiązywaniu problemów – ćwiczenie osobistej postawy kreatywności.
– Metodyka eksperymentu jako metoda do rozwiązywania problemów.
– Transformacja przekonań ograniczających.
– Budowanie przekonań wspierających.
– Rozumienie procesu zmiany.
– Ćwiczenia dotyczące zarządzania procesem zmiany.
– Radzenie sobie z emocjami w procesie zmiany.
– Zarządzanie motywacją i zaangażowaniem w procesie zmiany.
– Tworzenie nowych nawyków w procesie wdrażania zmiany.
– Rozumienie zasad komunikacji coachingowej.
– Ćwiczenia dotyczące użycia i zastosowania modelu GROW.
– Zadawanie wartościowych, mocnych pytań w procesie mentoringowym.
– Ćwiczenia dotyczące użycia i zastosowania nastawienia na rozwiązania, nastawienia na zasoby, rozmowy na podstawie wartości.
– Postawa uczenia się i realizowania wyzwań zawodowych – jak ją tworzyć.
– Komunikacja bez przemocy – podstawowe zasady tego rodzaju komunikacji – przećwiczenie struktur w praktyce.
– Zasady tworzenia gier rozwojowych i kształcących kompetencje.
– Wykorzystanie gry Campbella Podróż Bohatera jako podstawowy scenariusz w tworzeniu gry rozwojowej.
– Przykłady gier do zastosowania w procesie mentoringowym.
– Przykłady gier do zastosowania w prowadzeniu mentoringu.
– Techniki prowokatywnej komunikacji w procesie mentoringowym
– Techniki komunikacji ericksonowskiej w procesie wywierania wpływu
– Techniki kreatywne w procesie wywierania wpływu

Rekomendacje

Niezbędnik

Mentor pomaga klientowi dokonywać zmiany w życiu osobistym i zawodowym oraz w realizacji wyznaczonych celów. Wspiera proces zmiany we wszystkich obszarach życia. Odkrywając niewykorzystany potencjał klienta w sesjach indywidualnych i zbiorowych, wzbudza motywację do działania. Wspólnie z klientem znajduje skuteczne rozwiązania.

– dla osób chcących zdobyć kwalifikację zawodową w zakresie mentoringu i coachingu,
– dla osób, które chcą uzyskać umiejętności i kompetencje dotyczące prowadzenia procesu mentoringu w organizacji i z indywidualnym klientem,
– dla osób budujących markę eksperta i pracujących z klientem indywidualnym,
– dla właścicieli firmy, którzy na rozwój zawodowy i awans, 
– dla osób z niepełnosprawnością, ze względu na elastyczną formę pracy.
– poznasz i zrozumiesz etapy procesu mentoringowego,
– poznasz i nauczysz się wykorzystywać narzędzia niezbędne do prowadzenia procesu mentoringowego: kontrakt, cel monitoringowy,
– poznasz i wykorzystać zasady uczenia się osób dorosłych w procesie mentoringowym,
– poznasz i nauczysz się stosować narzędzia komunikacji interpersonalnej niezbędne w procesie mentoringowym: aktywne słuchanie, dwa modele informacji zwrotnej, zadawanie ważnych pytań,
– poznasz i zastosujesz komunikację coachingową w procesie mentoringowym – model GROW, rozmowę na podstawie wartości, rozmowę na podstawie mocnych stron i skoncentrowaną na rozwiązaniach,
– poznasz i zastosujesz metody rozwiązywania problemów charakterystyczne dla procesu mentoringowego: designe thinking, sixs sigma, de Bono,
– poznasz i nauczysz się monitorować proces rozwojowy,
– poznasz i będziesz pracować transformująco z przekonaniami,
– poznasz i wykorzystasz w praktyce mentoringowej proces zarządzania zmianą w sytuacji uczenia się,
– poznasz metodykę grywalizacji i będziesz umieć wykorzystać w procesie mentoringowym,
– poznasz sytuacje trudne mogące wystąpić w relacji z sukcesorem i nauczysz się reagować adekwatnie i efektywnie w tych sytuacjach.
 • projektowaniem procesu mentoringowego w organizacji i z indywidualnym klientem,
 • projektowaniem ścieżki rozwojowej dla przyszłych mentorów w organizacji i z indywidualnym klientem,
 • prowadzeniem proces mentoringu w organizacji i z indywidualnym klientem,
 • będziesz prowadzić sukcesję mentoringową w organizacji,
 • projektowaniem i wdrażaniem kultury mentoringowej w organizacji,
 • będziesz korzystać z narzędzi mentoringowych w różnych kontekstach biznesowych, w odniesieniu do różnych osób i potrzeb rozwojowych,
 • rozwijaniem kompetencji biznesowych i osobistych w roli mentora,
 • przygotowywaniem się do monitoringu i ewaluacji projektów i procesów mentoringowych.

Daty zjazdów:

 • 9-10 września w godzinach 9.00-17.00,
 • 8 października w godzinach 9.00-17.00,
 • 18 listopada w godzinach 9.00-13.00,
 • 19 listopada w godzinach 9.00-17.00,
 • 3 grudnia w godzinach 9.00-17.00.


Zajęcia będą odbywać się w formie warsztatów na platformie Teams. Obecność obowiązkowa.

Dwa tygodnie przed każdym zjazdem otrzymasz dodatkowe materiały do samodzielnego przerobienia. W sumie będzie to około 12 godzin nagrań.

W trakcie trwania Akademii Mentoringu rozwiniesz kompetencje mentoringowe na dwa sposoby:

 • część wiedzową otrzymasz w formie nagranych materiałów filmowych. Będą one dostępne na platformie do zapoznania się z nimi przed zjazdem. To będzie konieczność,
 • część dotyczącą postawy i umiejętności będziemy rozwijać w trakcie warsztatów.


Zaliczenie zajęć i uzyskanie certyfikatu:

 • warunkiem zaliczenia jest 100% frekwencja podczas zajęć. Jeśli nie możesz być na jakichś zajęciach – poinformuj nas odpowiednio wcześniej,
 • zaliczenie testu wiedzowego,
 • zaliczenie na co najmniej 80% zajęć praktycznych,
 • prowadzenie „Osobistego dziennika podróży po rozwoju kompetencji mentora”, który otrzymasz podczas pierwszych zajęć.

Dołącz do programu
w niższej cenie przez:

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Dołącz teraz

Dołącz do Akademii Mentoringu w opłacie jednorazowej lub w opłacie cyklicznej. Zdobądź nowe kompetencje potwierdzone zaświadczeniem MEN z kodem zawodu!

Program rozwojowy Akademia Mentoringu

Płatność jednorazowa

8500 zł
8900 zł

Program rozwojowy Akademia Mentoringu

Płatność cykliczna

4×2250 zł
4×2375 zł

FAQ

W większości województw można skorzystać z dofinansowania organizowanego przez Urzędy Pracy. Trzeba to sprawdzać indywidualnie szukając hasła KFS w Twoim Urzędzie Pracy.

Oczywiście. Wspieramy przedsiębiorców w pozyskaniu wysoko wykwalifikowanego personelu. Po dokonaniu płatności faktura jest wystawiana automatycznie. Na życzenie wystawiamy również faktury pro forma i faktury z odroczonym terminem płatności dla jednostek sfery budżetowej.

Dostęp do materiałów otrzymujesz w dniu startu programu i masz go przez 4 miesiące trwania programu + przez 365 dni dostępu do nagrań i materiałów na platformie.  

Oczywiście. Faktura wystawiana jest automatycznie po zakupie i jest wysyłana na podany adres e-mail, dlatego zwróć uwagę na poprawność wprowadzanych danych.

W zależności od liczby miejsc, w wyjątkowych przypadkach, kurs będzie można ukończyć z kolejną grupą. Jeśli coś takiego się wydarzy, prosimy o kontakt i poinformowanie o zaistniałej sytuacji. 
Jeżeli nie znalazłeś/znalazłaś odpowiedzi na swoje pytanie, napisz na adres kontakt@imok.edu.pl lub zadzwoń pod nr 798 767 705.
Skontaktujemy się z Tobą w możliwie krótkim czasie.

Aplikuj

Zrób ważny krok w swojej karierze zawodowej!