Program edukacyjny zawód Menedżer marki (brand manager)

Z programem edukacyjnym Instytutu Marki Online i Komunikacji zdobędziesz nie tylko umiejętności i kompetencje, ale również CERTYFIKAT MEN z kodem zawodu 235920. Zdobądź potwierdzenie swojej profesji i ucz się od praktyków. Startujemy już wkrótce!

Więcej wkrótce!

Więcej wkrótce!

Chcesz w pierwszej kolejności dowiedzieć się o dacie premiery programu edukacyjnego?

Jeśli chcesz się dowiedzieć w pierwszej kolejności o dacie startu programu „Brand Manager” – zostaw swoje dane, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować w pierwszej kolejności.

Jesteśmy placówką oświatową

Kurs realizowany jest w ramach Akademii Marki Online i Komunikacji, która jest Placówką Oświatową wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych Ministerstwa Edukacji Narodowej pod numerem RSPO: 279468.

Absolwenci naszych kursów i szkoleń otrzymują zaświadczenia ukończenia kursu wystawione na druku MEN, wydane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.652).

Osoby, które ukończyły szkolenie z wynikiem pozytywnym zdały egzamin końcowy otrzymują certyfikat elektroniczny potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu:

Menedżer marki (brand manager) – kod zawodu 243104

Rekomendacje